Debuxante

From eViterbo
Jump to navigation Jump to search

DEBUXANTE ou DEBUXADOR: Perito na arte do debuxo. Fulano é grande debuxante. Graphidos scientiam habet ou graphidos peritus est. Vitruv. lib. cap. I[1].

Notas

  1. Bluteau, Vocabulario Portuguez e latino (Tomo III: Letra D-EYC), 21

Bibliografia e Fontes

  • Bluteau, Rafael. Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses, e latinos... Tomo III: Letra D-EYC. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1713.